POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb aquesta Política de Privacitat, HELPRISE, SLU (en endavant, nosaltres o HELPRISE) l’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web (la nostra Web o aquesta Web), com les tractem i els drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable

 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, l’LQPD),
 2. El Decret 391/2022, del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de l’LQPD,
 3. El Decret 45/2023, del 25-1-2023, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de l’LQPD, i
 4. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).

A la següent taula hi trobarà enllaços per a facilitar-li l’accés als punts d’aquesta política que siguin del seu interès; no obstant, si us plau, llegeixi tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web:

 1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
 2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
 3. Com obtenim les seves dades personals?
 4. Per a què fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

Amb qui podem compartir les seves dades personals?

 1. Quant temps conservem les seves dades personals?
 2. Quins drets té?
 1. Quines responsabilitats té?
 2. Com protegim les seves dades personals?
 3. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

 

1.   A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta política aplica a les persones que es relacionen amb HELPRISE a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que HELPRISE ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2.   Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L’únic responsable del tractament de les seves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:

HELPRISE, S.L.U., amb NRT L-717633-M i amb domicili social a Ctra. de Sispony i dels Plans, 13, Urb. Camp de Baix, Bl. 9, casa 45, AD400 La Massana (Principat d’Andorra).

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades extern  ̶ Win2win, SLU, empresa andorrana especialitzada en privacitat i protecció de dades personals ̶  a qui vostè podrà dirigir-se mitjançant el correu DPDextern@win2win.ad.

HELPRISE no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les seves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti), i que es comuniqui amb aquest responsable si té alguna inquietud o pregunta.

3.   Com obtenim les seves dades personals?

En general, és vostè qui, directament, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • Les dades personals que ens proporcionin tercers que reserven o compren els Serveis en el seu nom (com a beneficiari);
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representa;
 • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets;
 • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web; i
 • Les cookies d’aquesta Web, sobre les quals trobarà més informació en la nostra política de cookies.

4.   Per a què fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

Per a confirmar la seva identitat

Si no el coneixem, podem utilitzar les seves dades personals per confirmar la seva identitat i, si cal, l’entitat per a la qual treballa i el seu rol en aquesta entitat. Fem això quan estem subjectes a obligacions legals que ens exigeixen autenticar la seva identitat abans de seguir tractant les seves dades personals, o quan és el nostre interès legítim assegurar-nos que la seva sol·licitud sigui genuïna i no es faci per motius fraudulents o sigui spam.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la seva signatura per a:

 1. Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representa.
 2. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
 3. Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representa.

Els tractaments vinculats amb les finalitats a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que ha signat amb nosaltres.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients

Recollim les seves dades que rebem oralment o per escrit directament de vostè o d’un tercer que el representa o del qual és beneficiari, quan ens contracta un servei o producte amb la finalitat de gestionar el dit contracte, proporcionar-li el corresponent servei i facturar-li.

Addicionalment, l’informem que, arran d’aquesta relació contractual i en base al que disposa l’article 19.2 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, podem comunicar-li oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els productes o serveis d’HELPRISE.

Els  tractaments d’aquestes dades estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte de serveis o productes en què vostè és part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-li informat en relació amb els nostres productes i serveis.

Per a executar els nostres acords o contractes

HELPRISE recull les dades que l’interessat proporciona directament, o les que proporcionen tercers en el seu nom (dades identificatives, de contacte, econòmiques i, sovint, d’ocupació), durant la signatura d’acords o contractes en els quals HELPRISE i vostè són part, amb la finalitat de formalitzar-los, gestionar-los, executar-los, i mantenir-li informat sobre tot el que pugui interessar-li en relació amb els nostres productes i serveis.

El tractament de les seves dades amb la finalitat de mantenir-li informat en relació amb els nostres productes i serveis de o contracte es legitima en el nostre interès legítim.

El tractament de les seves dades per la resta de finalitats està legitimat, en aquests casos, per ser necessari per executar els termes i condicions del corresponent acord o contracte, o per a establir condicions precontractuals quan vostè així ho sol·liciti.

Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fa arribar, juntament amb les dades que figurin en el seu perfil de xarxes socials estrictament professionals, com és el cas  de LinkedIn, i les què puguem recollir durant les entrevistes i proves que voluntàriament accepti dur a terme, per a gestionar la relació amb vostè pel que fa a la seva candidatura per a ocupar un lloc de treball a HELPRISE, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

Per a assegurar l’objectivitat i la racionalitat dels processos selectius, les proves a dalt esmentades podran completar-se amb la superació de cursos, de períodes de pràctiques, amb l’exposició curricular pels candidats, amb proves psicotècniques o amb la realització d’entrevistes. Igualment podran exigir-se reconeixements mèdics.

La base de legitimació per als citats tractaments és el seu consentiment, que manifesta en fer-nos arribar el seu CV, omplir un test o assistir a una entrevista, per ser necessàries per l’execució de mesures precontractuals si ens les sol·licita, i si no tenim un procés de selecció obert o no resulta contractat i considerem que pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el seu CV amb el propòsit d’incloure’l en aquests futurs processos de selecció. La base que ens legitima per consultar el seu perfil en xarxes socials estrictament professionals, com LinkedIn, és el nostre interès legítim en enriquir la informació professional dels candidats per tal de reduir el temps que tant per vostè com per a HELPRISE portarà el procés de selecció. La base que ens legitima pels tractaments associats a les proves complementaries a dalt esmentades és que són necessàries per l’execució de l’acord de participació en el procés de selecció específic en el qual aquestes proves formen part de les bases de participació que vostè ha acceptat expressament al inscriure-se’n. Pot retirar el seu consentiment o oposar-se al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fa, no hi haurà cap altre efecte que la destrucció del seu CV (si ens retira el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagi enviat el seu CV.

Per a pressupostar i oferir-li els nostres serveis

Recollim les dades que ens facilita a les nostres oficines, per telèfon o mitjançant correu electrònic per preparar una proposta del producte que millor s’adequa al que ens demani, i si l’accepta, per a preparar el corresponent contracte.

La base que legitima els tractaments per la gestió del pressupost és el consentiment que manifesta en donar-nos les dades que necessitem per confeccionar-ho, en tant que la que legitima els tractaments associats amb el servei, si ens ho contractes, és la necessitat per a l’execució del contracte que regula els termes i condicions d’ús d’aquest servei concret.

Per a extreure estadístiques que ens ajudin a millorar els nostres Serveis.

Utilitzem les dades que ens proporciona en els formularis d’aquesta web o en enquestes amb l’objectiu d’extraure estadístiques agregades (en les quals no és possible identificar cap persona concreta) amb l’objectiu de millorar els serveis que l’oferim a través de la Web.

La base que ens legitima per tractar les seves dades amb aquesta finalitat és el nostre interès legítim en millorar els nostres resultats econòmics i, simultàniament, els serveis que li oferim.

Per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que voluntàriament i lliurement ens proporciona en els seus correus electrònics o en els seus missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través dels formularis de la web, o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que té sobre les seves dades personals.

La base legal d’aquests tractaments és la nostra obligació legal d’atendre les seves sol·licituds de drets, i, per a la resta de finalitats, el nostre interès legítim a atendre-li. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot oposar-se al nostre interès legítim quan ho desitgi, si bé, igualment, tal oposició farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)

Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb vostè mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del seu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.

En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web o cookies de personalització, la seva utilització no requereix que ens doni el seu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-li els serveis del nostre lloc web d’acord amb les seves preferències.

Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (cookies analítiques)

Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que l’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.

En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.

Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a millorar linterès de la publicitat que rep (cookies de publicitat)

Descarreguem cookies de publicitat de tercers. Aquests arxius ens ajuden a inferir els seus interessos en funció de les pàgines que visita, el contingut en el qual fa clic i altres accions que realitza en línia.

En tractar-se de cookies no necessàries, no les farem servir fins a no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la seva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar-se per a millorar l’interès de la publicitat que rep.

Pot aconseguir més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a poder utilitzar els serveis de Google

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, t’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d’aquests.

La informació generada per les cookies sobre el seu ús d’aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.

L’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la seva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google li garanteix que l’adreça IP transmesa pel seu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.

Pot consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

Per a comunicar-li bretxes de seguretat

A HELPRISE assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les seves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o ex-empleat de HELPRISE), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-li a un alt risc, l’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que li recomanen prendre a vostè per tal que la bretxa no l’afecti.

La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de l’LQPD (35 de l’RGPD), i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-li.

Amb qui podem compartir les seves dades personals?

No cedim a ningú les seves dades personals, tret que:

 • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Sigui necessari per fer complir els termes i condicions dels nostres productes i serveis, inclosa la investigació de possibles violacions.
 • Contracti els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris als qui hàgim de lliurar productes o serveis que hagin adquirit en el seu nom, ja sigui amb el consentiment que els hagi donat, perquè li representin legalment, o perquè ens ho hagi autoritzat explícitament a nosaltres.
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el seu consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
  • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow – Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per a utilitzar els seus serveis de Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el seu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies veuràs quines cookies analítiques i de publicitat l’oferim i com configurar-les.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, l’empresa que ens proporciona els serveis de Delegat de Protecció de Dades, i que ha d’atendre les teves sol·licituds de drets); sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
 • Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat de HELPRISE.

No està previst fer cap transferència internacional de dades personals, i, si eventualment necessitéssim realitzar-les, l’informem que compliren amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin, i preferiblement, seleccionant proveïdors que garanteixen que només transfereixin les seves dades quan els països destinataris ofereixin un nivell de protecció equivalent a la llei andorrana, d’acord amb l’article 43 de l’LQPD.

5.   Quant temps conservem les seves dades personals?

HELPRISE conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Destruirem el seu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre  pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Si ens envia una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho ha enviat.

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

6.   Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal seva.

Li recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, haurà d’exercir els seus drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, l’informem que pot instal·lar en el seu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.

A continuació, l’expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Els seus drets

Pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pot exercir els seus drets

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a HELPRISE, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per a poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marqui al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitja exercir a l’adreça de correu electrònic DPDextern@win2win.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobarà aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que és qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.

Finalment, i especialment si considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a lexercici dels seus drets

A fi de facilitar-te l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

7.   Quines responsabilitats té?

En facilitar-nos les seves dades, ens garanteix que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses o inexactes que pogués proporcionar-nos, o que esdevinguin inexactes posteriorment, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.

No ens pot facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que ha de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministri, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i és vostè qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho l’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal d’aquestes persones.

8.   Com protegim les seves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les seves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si HELPRISE, determina que les seves dades han estat malversats (fins i tot per un empleat de HELPRISE), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, HELPRISE l’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

9.   Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, li notificarem abans que siguin vigents fent-li arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindrà l’opció d’exercir els seus drets tal com l’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les seves dades personals.

Si té qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubti a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a DPDextern@win2win.ad.

 

Darrera actualització: 29 d’agost de 2023

×